Regulamentul de Golf

Jocul de golf ar trebui să fie jucat într-un spirit corect și pentru a înțelege mai bine acest lucru, vă invităm să consultati secțiunea „Eticheta” în Regulamentul de Golf.

Acest ghid se axează pe situații frecvent întâlnite în Regulamentul de Golf și încearcă să ofere o explicație simplă a acestor norme. Acest ghid nu este un substitut pentru Regulamentul de Golf, care ar trebui să fie consultat ori de câte ori există îndoieli. Pentru mai multe informații cu privire la punctele acoperite, vă rugăm să consultați articolul în cauză.

ETICHETĂ

Cuprins

Reguli generale:

 • Respectați  ceilalți jucători
 • Jucați într-un ritm adecvat și fiți gata să dați prioritate la joc grupurilor care joacă mai rapid
 • Aveți  grijă de teren prin netezirea buncărelor, înlocuirea urmelor lăsate in iarbă (divots)  și repararea urmelor lăsate de minge pe green.

Cuprins

Înainte de a începe runda:

 • Citiți Regulamentul Local de pe cartea de scor sau avizier
 • Puneți un marcaj de identificare pe mingea dumneavoastră – mulți jucători de golf joacă aceeași marcă de minge și dacă nu dovediti ca mingea va aparține, atunci este considerată pierdută  (Regulile 12-2 și 27-2)
 • Numarați crosele; aveți voie un maxim de 14 crose (Regula 4-4)

Cuprins

În timpul rundei:

 • Nu cereți sfatul nimănui, cu excepția partenerului de joc (coechipierului) sau caddie-ului dvs., nu dați sfaturi nimănui cu excepția partenerului de joc; se pot solicita informații cu privire la regulament, distanțele și poziția a pericolelor, poziția cupei etc (Regula 8-1)
 • Nu  exersati lovituri în timpul jocului (Regula 7-2)
 • Nu folosiți dispozitive artificiale sau echipamente neobișnuite, numai dacă sunt special autorizate de către regulamentul local (articolul 14-3).

Cuprins

La sfârșitul rundei:

 • În sistemul de joc „Match Play”, să vă asigurați că rezultatul meciului este postat
 • În sistemul de joc „Stroke Play”  să vă asigurați de completarea scorului  în mod corespunzător (inclusiv semnătura dumneavoastră și al marker-ul dvs. (Regula 6-6).

REGULAMENTUL DE GOLF

Cuprins

Lovitura din Tee (Regula 11)

Jucați lovitura tee din zona aflată între marcajele zonei desemnate, nu în fața lor (mai aproape de cupă).

Puteți juca lovitura din tee până la o distanța de două lungimi de crosă în spatele  markerilor.
Penalizări în cazul în care jucați în afara acestei zone:

 • În sistemul de joc „Match-Play” nu există nicio sancțiune, dar adversarul vă poate solicita repetarea loviturii din zona desemnată cu condiția ca el sa solicite acest lucru imediat;
 • În sistemul de joc „Stroke Play” sunteți penalizat cu 2 lovituri si relovirea mingii din zona corectă.

Cuprins

Jucarea mingii (Regulile 12, 13, 14 și 15)

În cazul în care mingea dumneavoastră nu poate fi identificată din cauza marcajului de identificare ascuns, aveți dreptul să ridicați mingea pentru identificare, în prealabil notificand adversarul și marcând poziția mingii (Regula 12-2).

Jucați mingea așa cum o găsiți.
Nu îmbunătăți poziția sau zona în care intenționați să faceti „swing”-ul prin:

 • Mutarea, îndoirea sau ruperea unei plante, crengi, element natural fix sau în creștere, cu excepția cazului în care poziția dumneavoastră pentru swing este real obstrucționată, sau
 • Apăsarea solului sau ierbii in jos (Regula 13-2).

În cazul în care mingea este într-un buncăr de nisip sau un hazard de apă, umrătoarele lucruri sunt nepermise:

 • Atingerea solului (sau a suprefeței apei ) cu mâna sau cu crosa înainte de „downswing”, sau
 • Deplasarea elementelor naturale (fructe, pietre, frunze etc) (Regula 13-4).

Dacă jucați o minge greșită, în sistemul de joc  „Match Play” pierdeți  cupa iar în sistemul de joc  „Stroke Play” sunteți penalizat cu 2 lovituri si trebuie să corectați greșeala  jucând mingea dvs (Regula 15-3).

Cuprins

Jocul pe „Putting Green” (Regulile 16 și 17)

Pe putting green, puteți să:

 • marcați, ridicați și curățați mingea (întotdeauna repunând mingea pe locul exact marcat), și
 • reparați (neteziți) urme vechi de cupă sau de mingi, dar nu altfel de daune, cum ar fi urme de crampoane lăsate de pantofi (Regula 16-1)

Când se face lovitura de putt, trebuie să vă asigurați că steagul este în afara cupei sau asistat.  Steagul poate fi scos sau asistat atunci când mingea se află în afara green-ului (Regula 17).

Cuprins

Mingea in repaus miscată (Regula 18)

Atunci când mingea este în joc, în cazul în care:

 • ați provocat mișcarea ei accidentală
 • ați ridicat-o atunci când nu este permis, sau
 • se mișcă după ce v-ați poziționat

adaugați o lovitură penalizare și reloviți mingea (a se vedea excepțiile la regulile 18-2a și 18-2b).

În cazul în care altcineva decât dumneavoastră, coechipierul sau caddie-ul dvs. mută mingea în repaus, sau este mișcată de o altă minge, înlocuiți mingea fără penalități.

În cazul în care o minge în repaus este mișcată de vânt sau se mută de la sine, se joacă fără penalizare.

Cuprins

Mingea în mișcare deviată sau oprită (Regula 19)

În cazul în care o minge lovită de dumneavoastră este deviată sau oprită de dumneavoastră, partenerul, caddie-ul, sau echipamentul dvs., sunteți  penalizat cu o lovitură și mingea se va juca din punctul unde se află (Regula 19-2).

În cazul în care o minge lovită de dumneavoastră este deviată sau oprită de către o altă minge în repaus, nu există nicio sancțiune și mingea este jucată din poziția în care se află. Cu toate acestea, în sistemul de joc „Stroke” veți fi penalizat cu 2 lovituri dacă mingea afectată si mingea dumneavoastra se aflau pe green inaintea loviturii (Regula 19-5a).

Cuprins

Ridicarea și reintroducerea mingii (Regula 20)

Înainte de a ridica o minge care trebuie înlocuita (e.g ridicare mingii de pe green pentru curățare), poziția mingii trebuie marcată (Regula 20-1).

Atunci când mingea este ridicată, în scopul de a o repoziționa într-o altă zona (e.g mingea este nejucabilă și trebuie reintrodusă într-o altă zonă la 2 lungimi de crosă), nu este obligatorie marcarea poziției, deși este recomandat acest lucru.

În momentul reintroducerii mingii în joc, stați drept, țineți mingea la  înălțimea umărului cu mâna întinsă  și lăsati-o să cadă liber.

Cele mai comune situații în care o minge trebuie să fie reintrodusa in joc sunt:

 • în cazul în care mingea cade într-o pozitie nejucabilă dupa ce a fost lăsată să cadă liber în momentul reintroducerii in joc (e.g. un obstacol imobil)
 • în cazul în care mingea cade la o distanță mai mare de 2 crose lungime după ce a fost lăsată să cadă liber în momentul reintroducerii in joc
 • în cazul în care mingea cade la o distanță mai apropiată de cupă decât pozitia initială
 • în cazul în care mingea cade la o distanța mai apropiată de cupă decât punctul de intrare în hazard (apă)
 • în cazul în care mingea cade la o distanța mai apropiată de cupă decât punctul  cel mai apropiat stabilit pentru reintroducerea mingii in joc.

Există în total nouă situații când o minge lăsată să cadă liber trebuie reindtrodusă în joc; ele sunt acoperite în Regula 20-2c.

În cazul în care o minge a căzut pentru a doua oară în oricare dintre pozițiile mai sus amintite, mingea se va poziționa în locul unde a atins prima oară terenul dupa momentul căderii libere (poziția de impact a mingii după ce ați lăsat-o să cadă din mână).

Cuprins

Asistarea/obstrucționarea mingii în timpul jocului (Regula 22)

 • Aveți dreptul să ridicați mingea sau să ridicați o altă minge în cazul în care considerați că mingea ar putea asista un alt jucător.
 • Aveți dreptul să ridicați orice altă minge în cazul în care considerați că mingea în cauză vă obstrucționează jocul (lovitura sau traiectoria).

Este interzisă lăsarea mingii pe poziție în cazul în care aceasta asistă jocul altui jucător.

O minge ridicată în cazul în care asistă sau obstrucționează jocul, nu poate fi curățată numai dacă mingea a fost ridicată de pe green.

Cuprins

Impedimente (Regula 23)

Puteți muta un impediment (e.g., obiecte naturale, moi, cum ar fi pietre, frunze și ramuri desprinse) cu excepția cazului în care impedimentul și mingea se află în același hazard. Dacă eliminați un impediment și acest lucru provoacă mutarea mingii, mingea trebuie repusă și (cu excepția cazului în care mingea a fost pe green) veți fi penalizat cu o lovitură.

Cuprins

Obstacole mobile (Regula 24-1)

Obstacolele mobile (e.g. obiecte artificiale mobile, greble, sticle, etc) aflate pe teren pot fi deplasate fără penalizare. Dacă mingea se mișcă, acesta trebuie să fie repoziționată fără penalizare.

În cazul în care o minge este în /sau pe un obstacol mobil, mingea poate fi ridicată, obstrucția eliminată și mingea poate fi repusă în joc în locul inițial fără penalități; în cazul în care mingea atinge sau se afla pe un obstacol aflat pe green, după eliminearea obstacolului mingea va fi repoziționată în locul inițial.

Cuprins

Obstacole imobile și condiții anormale la sol (Regulile 24-2 și 25-1)

Un obstacol imobil este un obiect artificial pe terenul de golf, care nu poate fi mutat (e.g. o clădire), sau nu poate fi mutat imediat (e.g. un stâlp semnalizator). Obiectele care definesc zona „în afara limitelor” (out of bounds) nu sunt tratate ca obstacole.

O condiție anormală la sol este considerată apa ocazională (e.g. bălțile apărute in urma ploii), lucrările/gropile la nivelul solului, vizuinile, cuiburile, sau gropile făcute de animale.

Cu excepția cazului în care mingea este în pericol de apă, aveți opțiunea de a o reintroduce în joc de la „cel mai apropiat punct de lovire” (point of relief) dacă obstacolele imobile sau condițiile anormale  la sol interferează fizic cu poziția ei, cu poziția dumneavoastră sau lovitura dumneavoastră.

Puteți ridica mingea și să o reintroduceți în joc la cel mult o distanță de o crosă de la cel mai apropiat punct de lovire (a se vedea definiția “punctul cel mai apropiat de lovire”), dar nu mai aproape decât cupa sau cel mai apropiat punct de lovire (a se vedea schema de mai jos). În cazul în care mingea este pe green, aceasta este plasată la cel mai apropiat punct de lovire, care este posibil să nu fie pe green.

Atunci când mingea aterizează într-un buncăr de nisip, aveți opțiunea de a ridica mingea si să o reintroduceți în joc la cel mai apropiat punct de lovire, dar se vor aplica 2 lovituri penalizare.

Imaginea de mai jos ilustrează „cel mai apropiat punct de lovire” (nearest point of relief) definit în regulile 24-2  si 25-1, în cazul unui jucător dreptaci:

imagine explicand nearest point of relief

Cuprins

Pericole de apă (Regula 26)

În cazul în care mingea este în apă (marcaje sau/și linii galbene) mingea se poate juca asa cum se află sau, sub penalizarea unei lovituri:

 • reloviti mingea din punctul inițial, sau
 • reintroduceți mingea în joc în spatele hazardului de apă, menținând o linie dreaptă între cupă, locul unde a intrat mingea în hazard și punctul pe care mingea este lăsată să cadă liber.

În cazul în care mingea este în pericol de apă lateral (marcaje sau/ și linii roșii), pe lângă opțiunile menționate mai sus, puteți opta să reintroduceți mingea in joc la 2 crose lungime și o lovitură penalizare, din următoarele puncte:

 • punctul în care mingea a intrat in hazard, sau
 • punctul din  partea opusă a hazardului echidistantă cupei, de la punctul în care mingea a intrat in hazard.

imagine explicatie la repunerea mingii in joc dupa ce a ajuns intr-un hazard de apa

Cuprins

Minge pierdută sau în afara limitelor (Out of Bounds); minge provizorie (Regula 27)

Consultați Regulamentul Local de pe cartea de scor pentru a identifica limitele terenului.
Acestea sunt în mod normal desemnate de garduri, ziduri, stalpi albe sau linii albe.

În cazul în care mingea este pierdută în afara unui hazard de apă sau în afara limitelor, veți fi penalizat cu o lovitură si mingea trebuie rejucată din punctul inițial.

Aveți 5 minute la dispoziție pentru a căuta o minge.
În cazul în care mingea nu este găsită în intervalul de 5 minute, aceasta este declarată pierdută.

În cazul în care, după ce ați lovit mingea, credeți că aceasta poate fi pierdută în afara unui pericol de apă sau în afara limitelor, ar trebui să jucați o minge provizorie.

Trebuie să menționați că aceasta este o minge provizorie și să o jucati înainte de a merge mai departe pentru a căuta mingea originală.

Dacă mingea originală este pierdută (altfel decât într-un pericol de apă sau în afara limitelor), trebuie să continuați jocul cu mingea provizorie, sub penalizarea unei lovituri.
Dacă mingea originală se găsește în limitele terenului, trebuie să continuați jocul cu ea, și să renunțați la mingea provizorie.

Cuprins

Mingea nu poate fi jucată (Regula 28)

În cazul în care mingea este în pericol de apă și nu doriți să o jucați, trebuie să aplicați Regula pentru pericol de apă – regula „Mingea nu poate fi jucată” nu se aplică.

În cazul în care considerați că mingea nu poate fi jucata in alta parte a terenului, cu o penalizare de o lovitura aveți urmatoarele opțiuni:

 • jucați mingea din punctul de unde a fost ultima oară jucată, sau
 • reintroduceți mingea în joc la orice distanță în spatele punctul unde se afla mingea, menținand o linie dreaptă între cupa si punctul unde se afla mingea, sau
 • reintroduceți mingea în joc la o distanță de maxim 2 crose lungime dar nu mai aproape de cupă, calculată din punctul de unde mingea nu poate fi jucată.

În cazul în care mingea este într-un buncăr de nisip se pot aplica regulile de mai sus, dar punctul în care cade și se oprește mingea trebuie să fie în buncărul de nisip.

imagine pentru nearest point of relief pentru buncar de nisip \